1 Eylül 2010 Çarşamba

Date Veritipi PL-SQL

Uzun bir aradan sonra tekrar yazmaya başlıyacağım umarım devamı gelir . :) Aslında tamamen tembellikten kaynaklanıyor.Bugün sizlere PL-SQL ' de DATE veri tipi nasıl kullanılır ve tanımlamalarını açıklıyacağım .

Date veritipi zaman ve tarih bilgilerini tutmak için kullanılır farklı tipleri ve formatları mevcuttur.Hafızada 7 byte büyüklükte yer kaplar.En küçük birimi saniyedir (salise niye yoktur anlamış diyilim bulursam ilerleyen yazılarımda açıklarım olup olmadığını).

Varsayılan Kullanılış formatı:

GG-AY-YY (17-05-85).

Şimdi aşağıda Date veritipinin ençok kullanabileceğiniz format çeşitlerini açıklayacağım;

AM : AM veya PM yazar.
D : Sayılsa olarak haftanın günü (1-7).
DAY : Günün açık yazılışı.
HH : Onikilik formatta günün saati
HH24 : Yirmidörtlük formatta günün saati.
MM : İki rakamlı ay.
MON : Ayın kısa yazılışı.
YEAR : Yılın yazılı ile yazılışı .
YYYY : Dört rakamlı yıl
*Başlıcaları bunlardır daha çoğaltabiliriz.
Örnek ;
Sipariş tablomuzdan stokta bulunan malların tarihini çekicek olursak ,
SELECT stok_tarihi FROM siparis;
Sorgu sonucu;
stok_tarihi
------------
06-kas-96
15-HAZ-50
06-NIS-84
Yukardaki sorgunun döndürdüğü sorgu sonucu almaktayız .Gördüğünüz gib varsayılan formatın DD-MON-YY olduğu görülmektedir. Oracle TO_CHAR fonksiyonu ve ilgili maskeyi kullanarak istediğimiz sonucu alabiliriz.
SELECT TO_CHAR (tarih,'MON DD,YYYY' HH24:MI:SS') "Tarih" from siparis
Tarih
---------------
KAS 06 , 1996 03:45:21
HAZ 15 , 1950 06:36:14
NIS 06, 1984 09:24:41
Şeklinde sorgumuzun sonucunu alabiliriz.
Bir diğer özellik SYSDATE fonksiyonu o anki tarih ve zamın verir bize.
SELECT SYSDATE FROM DUAL;
01-EKM-2010 13:25:20 şeklinde bir değer verir

5 Temmuz 2010 Pazartesi

Agent XPs Option

SQL Server Agent'ın server üzerinde saklanan prosedürlerini aktif hale getirmek için Agent XP opsiyonunu kullanınız.Bu opsiyon aktif hale getirilmediği zaman, SQL Server Agent node SQL Server Management Studio Object Explorer üzerinde erişilebilir olmaz.SQL Server Agent servisini başlatmak için SQL Server Management Studio kullandığınızda, bu prosedürler otomatik olarak aktif hale gelecektir.

Alabileceği Değerler:

0,varsayılan değerdir SQL Server Agent extended stored procedures aktif değildir.

1, SQL Server Agent extended stored procedure aktiftir.

Ayarlar hemen uygulanır servisleri durdurup tekrar başlatmak gerekmez.

.Örnek

Aşağıdaki örnek daha doğrusu kodun tamamı :) SQL Server Agent extended stored proceduresleri kullanmamızı sağlayan servisi aktifleştirir.


sp_configure 'show advanced options', 1;
GO
RECONFIGURE;
GO
sp_configure 'Agent XPs', 1;
GO
RECONFIGURE
GO