1 Eylül 2010 Çarşamba

Date Veritipi PL-SQL

Uzun bir aradan sonra tekrar yazmaya başlıyacağım umarım devamı gelir . :) Aslında tamamen tembellikten kaynaklanıyor.Bugün sizlere PL-SQL ' de DATE veri tipi nasıl kullanılır ve tanımlamalarını açıklıyacağım .

Date veritipi zaman ve tarih bilgilerini tutmak için kullanılır farklı tipleri ve formatları mevcuttur.Hafızada 7 byte büyüklükte yer kaplar.En küçük birimi saniyedir (salise niye yoktur anlamış diyilim bulursam ilerleyen yazılarımda açıklarım olup olmadığını).

Varsayılan Kullanılış formatı:

GG-AY-YY (17-05-85).

Şimdi aşağıda Date veritipinin ençok kullanabileceğiniz format çeşitlerini açıklayacağım;

AM : AM veya PM yazar.
D : Sayılsa olarak haftanın günü (1-7).
DAY : Günün açık yazılışı.
HH : Onikilik formatta günün saati
HH24 : Yirmidörtlük formatta günün saati.
MM : İki rakamlı ay.
MON : Ayın kısa yazılışı.
YEAR : Yılın yazılı ile yazılışı .
YYYY : Dört rakamlı yıl
*Başlıcaları bunlardır daha çoğaltabiliriz.
Örnek ;
Sipariş tablomuzdan stokta bulunan malların tarihini çekicek olursak ,
SELECT stok_tarihi FROM siparis;
Sorgu sonucu;
stok_tarihi
------------
06-kas-96
15-HAZ-50
06-NIS-84
Yukardaki sorgunun döndürdüğü sorgu sonucu almaktayız .Gördüğünüz gib varsayılan formatın DD-MON-YY olduğu görülmektedir. Oracle TO_CHAR fonksiyonu ve ilgili maskeyi kullanarak istediğimiz sonucu alabiliriz.
SELECT TO_CHAR (tarih,'MON DD,YYYY' HH24:MI:SS') "Tarih" from siparis
Tarih
---------------
KAS 06 , 1996 03:45:21
HAZ 15 , 1950 06:36:14
NIS 06, 1984 09:24:41
Şeklinde sorgumuzun sonucunu alabiliriz.
Bir diğer özellik SYSDATE fonksiyonu o anki tarih ve zamın verir bize.
SELECT SYSDATE FROM DUAL;
01-EKM-2010 13:25:20 şeklinde bir değer verir